Αποτελεσματικότητα υπεριώδους ακτινοβολίας-C έναντι υποκατάστατου νοροϊού και ιού ηπατίτιδας Α σε επιφάνεια από ανοξείδωτο χάλυβα


Σε αυτή τη μελέτη, διερευνήθηκαν τα αποτελέσματα 10-300 mWs/cm(2) υπεριώδους ακτινοβολίας (UV-C) στα 260 nm για την αδρανοποίηση δύο ιών που μεταφέρονται μέσω των τροφίμων: του νοροϊού ποντικού-1 (MNV-1· ενός ανθρώπινου νοροϊού NoV] υποκατάστατο) και τον ιό της ηπατίτιδας Α (HAV).

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά

Πατήστε ΕΔΩ για περισσότερες πληροφορίες στα αγγλικά

CART